brass

brass (<holl; ingl brace, vn брас), 1. tross või tali, mida kasutatakse raa pööramiseks rõhttasandil. Brass saab nimetuse raa järgi, näiteks fokk-, groot-, marss-, praam-, roilbrass. All- ja pealtuule brasse nimetatakse vastavalt lei- ja lubardbrassideks.– 2. spinnakeri halsinurga külge kinnitatud liin, mida kasutatakse spinnakeri seadmiseks tuule järgi.

 

 

 

 

a I fokkbrass, II alamarssbrass, III ülamarssbrass, IV praambrass, V roilbrass

 

 

 

 

 

 

c 1 brassiplokid, 2 lööper (moodustavad brassitali), 3 kentel, 4 brassi juhtplokid

MerLe, 1996; VE, 2006