halss (purjestus)

halss (ingl tack, vn галс), 1. pikipurje alumisele vööripoolsele nurgale (halsinurgale) kinnitatud tross. – 2. kõige alumise raapurje (fokk-, grootpuri) soodinurkade (alumiste purjenurkade) külge kinnitatud tross või tali; halsiga tõmmatakse tihttuules liikuva raalaeva fokk- või grootpurje pealtuule soodinurk vööri poole pinguli.

MerLe, 1996; VE, 2006