Eesti Geograafia Seltsi Noorteklubi

Eesti Geograafia Seltsi Noorteklubi, lüh EGSN, noori geograafe ja geograafiahuvilisi koondav organisatsioon, mis toetab nende kaasamist akadeemilisse ühistegevusse ning Eesti geograafia tundmaõppimist. EGSN tegevus aitab täiendada ülikoolide praktikume. EGSN-i liikmed on valdavalt geograafia eriharude teadustöötajad, erinevate loodusteaduste doktorandid, magistrandid ja bakalaureuseõppe üliõpilased, samuti teised geograafiahuvilised. EGSN korraldab ettekandekoosolekuid, matku, tutvumisretki, teadusseminare, uurimisekspeditsioone, avaldab trükiseid.

Noorte geograafide klubi sai algatuse 1984. aastal Haeskas, kus korraldati esimene noorgeograafide suvekool (peakorraldaja Hardo Aasmäe). Järgmisel aastal (19. XII 1985) muudeti klubi Eesti Geograafia Seltsi (EGS) sektsiooniks, aktiivseteks liikmeteks olid geograafid Hardo Aasmäe, Alo Heinsalu, Madis Kaldmäe, Aado Keskpaik, Toomas Kokovkin, Toomas Kümmel, Rait Roosve jt. Järgnevatel aastatel korraldati mitmeid suve- ja sügiskoole (Paavli 1986, Rõuge 1988, Elva 1991), retki kodu- ja välismaale (Poola, Vietnam), avaldati artikleid, osaleti IME regionaalpoliitika töörühma tegevuses.

Aastast 2005 korraldatakse Eesti ülikoolide geograafia eriala üliõpilaste (bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõpe) sügissümpoosione, mille retsenseeritud ettekanded avaldatakse EGS-i väljaannetes. Toimunud on mitmed tutvumis- ja uurimisretked ning matkad kodu- ja välismaale (Teravmäed, Siber, Omaan jm). 2011–14 on osaletud Vene Geograafiaseltsi arheoloogilistel väljakaevamistel Venemaa Föderatsiooni Tõva Vabariigis.

Loodud 2014 (T. Vaasma)