Eesti murrutatud moreenitasandikud

Põhja-Eestis on rannajooneni ulatuvail tasandikel kivirohke moreenrannavöönd

Murrutatud moreenitasandikud on paigastikutüüp, kuhu kuuluvad mere või suurte jääjärvede all olnud aladel olevad tasandikud. Kõrgematelt kohtadelt on seal lained pindmised peenemad setted ära uhtunud, mistõttu need piirkonnad on kivisemad ja kuivemad. Madalamaid osi on kõrgemalt alalt neile peale uhtunud savikad setted tasandanud ja need piirkonnad on vettpidavamad ning märjemad. Paelavadel valdavad leostunud ja leetjad ning gleimullad. Viimastel on kuivendatud põllumaad või salukaasikud ja -kuusikud ning soostunud kaasikud. Rannajooneni ulatuvail tasandikel on kivirohke moreenrannavöönd. Lõuna-Eesti madalamatel moreenitasandikel on ülekaalus gleistunud kahkjad ja gleimullad, kus kasvavad vastavalt laanekuusikud ja soostunud kaasikud. Haritavad maad on ka enamasti kuivendatud.

Vaata ka seotud artiklit

EE 11, 2002 (I. Arold)