Eesti Raamatuühing

Eesti Raamatuühing, aastani 1989 Eesti NSV Raamatuühing, kirjandus- ja raamatusõpru ühendav massiorganisatsioon 1974–96, asutati kui Üleliidulise Raamatusõprade Ühingu vabariiklik osakond. Korraldas kirjandusõhtuid, uudiskirjanduse tutvustusi, raamatunäitusi ning kohtumisi kirjanike, teadlaste ja kirjastustöötajatega. Avaldas metoodilisi materjale ja kordustrükke, võimaldas oma aktivistidel osta defitsiitseid raamatuid. Ühingul olid linnades ja rajoonides allorganisatsioonid, olulisimaid töövorme olid mitmesuguseid huviklubid, peamised olid Tallinna Bibliofiilide Klubi, Tallinna Eksliibriseklubi, Tallinna Raamatusõprade Klubi, Tartu Bibliofiilide klubi, Saaremaa Raamatuklubi, Viljandi Raamatuklubi ja Võru Raamatuklubi. Mõneti erilaadsemas seisundis oli raamatu- ja muinsuskaitseklubi Tõru. Tegevuse kõrgajal (1986) oli Eesti Raamatuühing 40 860 liiget. Juhatuse esimehed: Aadu Hint (1974–84), Gustav Naan (1984–88), Ülo Tuulik (1988–89) ja Vallo Raun (1989–96).

EE 12, 2003