Naan, Gustav

Gustav Naan

Gustav Naan (17. V 1919 Vladivostoki lähedal – 12. I 1994 Tallinn), kosmoloog ja filosoof, filosoofiakandidaat (1950), Eesti Teaduste Akadeemia liige (1951). Õppis 1937–41 Leningradi ülikoolis füüsikat, lõpetas 1946 Üleliidulise Kommunistliku (bolševike) Partei Keskkomitee (ÜK(b)P KK) kõrgema parteikooli ja 1949 ÜK(b)P KK ühiskonnaateaduste akadeemia. Oli 1950–51 Eesti NSV Teaduste Akadeemia (ENSV TA) ajaloo instituudi direktor, 1951–64 ENSV TA asepresident, 1964–82 ENSV TA astrofüüsika ja atmosfäärifüüsika instituudi vanemteadur, 1966–89 ühtlasi „Eesti nõukogude entsüklopeedia” peatoimetaja. Uurimusi peamiselt aegruumi topoloogia, lõpmatuse ja sümmeetria kohta. Kirjutas rohkesti irriteerivaid publitsistlikke arteid. Oli 1960–64 Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee liige ja 1951–63 ENSV Ülemnõukogu saadik. Eesti NSV teeneline teadlane (1984). Eesti NSV riiklik preemia 1977. 16. märtsil 2008 esietendus Eesti Draamateatris „Sigma Tau-C705”, mis põhineb dokumentaalmaterjalidel ning Enn Vetemaa ja Erki Aule näidendil „Gustav Naani hiilgus ja viletsus” (lavastaja ja üks autoritest Merle Karusoo).

Töid

 • Eesti kodanlike natsionalistide ideoloogia reaktsiooniline olemus (1947)
 • Proletaarne internatsionalism ja kodanlik natsionalism (1950)
 • Über die Freiheit der nationalen Entwicklung (Berliin, 1956)
 • Võim ja vaim. Bürokraatia ja intelligents tänapäeva kodanlikus ühiskonnas. – Looming 12, 1969, lk 1856–1872 ja 1875–1878

Kirjandus

 • L. Valt. Gustav Naani universum. – Sirp ja Vasar 18. mai 1979
 • R. Veidemann. Essee Gustav Naani esseest. – Looming 11, 1979, lk 1604–1607
 • J. Kaplinski. Irviku Kiisu naeratusest (Vanapagana pilguga). – Horisont 9, 1980, lk 25–28
 • P. Elbing. Mõeldes Naani mõtteid. – Edasi 293–296, 1985
 • E. Hion. Kolm meest stuudios. Hendrik Allik, Gustav Naan, Villem Raam. Valitud minuteid mõttevahetusest. Tallinn, 1987
 • V. Oinas. Ammendavat käsitlust akadeemik Gustav Naani teaduslikest töödest. –  München. Põrp! 1, 1988, lk 111–113
 • A. Kull. Järelehüüe isepäisele akadeemikule. – Päevaleht, 19. jaanuar 1994
 • H. Õiglane, K. Kesküla. Paradoksaalne Gustav Naan. – Eesti Ekspress, 4. veebruar 1994, B4
 • J.-K. Raid. Pestav tapeet ja kustav Naan. – KesKus, 1. juuli 2001
 • A. Ruben. Seltsimees Naan, rahvuse kuri koduvaim. – KesKus, 1. juuli 2001
 • V. Ohmann. Gustav Naani kaebekiri EKP Keskkomiteele. – Tuna 3, 2005, lk 96–104
 • J. Einasto. Tumeda aine lugu. Tartu, 2006, lk 221–226

EE 14, 2000; muudetud 2011