Eisen, Ferdinand

Ferdinand Eisen (17. XI 1914 Nursi vald – 31. X 2000 Tallinn), haridustegelane, filosoofiakandidaat (1960). Lõpetas 1934 Tallinna Pedagoogiumi, 1953 Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskonna ja 1959 Nõokogude Liidu Kommunistliku Partei Keskkomitee Ühiskonnateaduste Akadeemia. Filosoofiakandidaat (1960). Oli 1935–40 õpetaja ja koolijuht, 1940–41 ja 1943–47 ametiühingutöötaja, 1941–44 NSV Liidu tagalas, 1947–49 Tallinna Polütehnilise Instituudi (TPI) õppejõud, 1949–55 Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee Vabariikliku Parteikooli direktori asetäitja õppealal, 1960–80 haridusminister ja ühtlasi TPI õppejõud (aastast 1969 dotsent), 1980–88 Tallinna Pedagoogilise Instituudi õppejõud ja 1988–90 Eesti NSV Pedagoogika Teadusliku Uurimise Instituudi teadur. Ministrina algatas üldhariduskooli diferentseerimise, tema eestvõttel rajati eriklasse ja -koole, rakendati fakultatiivõpetust, propageeriti originaalõpikuid ja soodustati nende kirjastamist. Uurinud eesti kooli ja pedagoogika ajalugu (1989 ilmunud teadusliku väljaande „Eesti kooli ajalugu” I peatoimetaja), propageerinud kooliuuendusliikumist ja ökoloogilist kasvatust. Avaldanud 1961–98 ajakirjades Nõukogude Kool, Haridus ja Народное образование ning ajalehtedes ja kogumikes üle 40 artikli õppetöö, kooliajaloo ja ökoloogilise kasvatuse kohta.

1963–80 Eesti NSV Ülemnõukogu saadik. Eesti Looduskaitse Seltsi ja Ühiskondliku Pedagoogika Uurimise Instituudi asutajaid, aastast 1979 Eesti Esperanto Liidu esimees, 1960–80 spordiühingu Noorus kesknõukogu esimees. Eesti NSV teeneline õpetaja (1974).

Riigivapi IV klassi teenetemärk (1996).

Töid

  • Õigus haridusele (1979)
  • Koolile pühendatud elu (1985)
  • Kooliuuenduse liikumisest Eestis 1918–1940 (1995)
  • Kooli-raamat. Johannes Käis (1996, 22004) 

EE 14, 2000; EKBL, 1998 (H. Rannap); ESBL, 2011; muudetud 2011