Elfriede Lenderi Eragümnaasium

Elfriede Lenderi Eragümnaasium (praegu Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium)

Elfriede Lenderi Eragümnaasium, 1907–40 Tallinnas tegutsenud tütarlaste erakool, Põhja-Eesti esimesi tütarlastegümnaasiume. Kooli asutas (ja seda juhatas) Elfriede Lender. Õppekeel oli algul vene, 1918. aastast eesti keel. Koolis kehtisid kindlad tavad ja ranged käitumisreeglid. Õppekavas oli oluline koht humanitaarainetel, eriti keeleõppel. 1935 valmis kaasaegne koolimaja Kreutzwaldi tänav 25 (arhitekt Herbert Johanson). 1912 –17 lõpetas kooli umbes 160, 1918–40 umbes 590 õpilast. 1940 moodustati Elfriede Lenderi Eragümnaasiumi ja Tallinna Erakolledži osalise liitmisega Tallinna 8. Keskkool (Lenderi kooli hoone anti vene koolile), mis 1949 ühendati 7. Keskkooliga. 1935–40  tegutses Elfriede Lenderi Eragümnaasiumi juures lasteaed, 1936–37 Elfriede Lenderi Lastekasvatajate Kursused ja 1937–40 Elfriede Lenderi Lasteaiakasvatajate Eraseminar

Õpetajaid: Gustav Ernesaks, Stella Ernesaks, Elise Kevend, Karl Leinus, Bernhard Linde, Gottlieb Ney, Roman Nyman, Voldemar Päts.

Vilistlasi: Ilse Lehiste, Inge Unt, Valeeria Villandi, Helvi Jürisson, Ines Rannap.

Kirjandus

  • E. Lender. Minu lastele. Stockholm, 1967, Tallinn, 22000, 32010
  • ELG. Raamat meie kunagisest koolist, selle asutajast-juhatajast, õpetajaist ja meist endist. Uppsala, 1979
  • V. Villandi. Teine Eesti tütarlaste gümnaasium. – Looming 1987, 10
  • Elfriede Lenderi Gümnaasium. Tallinn, 2000

EE 12, 2003; muudetud 2011