elund

elund, organ, inimese, looma või taime osa, millel on kindel asend, kuju, ehitus ja talitlus ning teke ja areng. Samalaadselt talitlevad elundid moodustavad elundkonna.

VE, 2006