Engels, Friedrich

Friedrich Engels (1820–95), Saksa ühiskonnateoreetik. Oli Karl Marxi sõber ja mõttekaaslane ning pahempoolse töölisliikumise (Kommunistide Liit, I Internatsionaal) juhte. „Kommunistliku partei manifest” (koos Marxiga), „Töölisklassi olukord Inglismaal”, „Anti-Dühring”, „Perekonna, eraomanduse ja riigi tekkimine”.

VE, 2006