Marx, Karl

Karl Marx [marks] (1818–83), Saksa ühiskonnateadlane ning rahvusvaheline kommunistliku ja töölisliikumise algatajaid. Marxi järgi on ajaloo liikumapanev jõud tootmisjõudude ja tootmisviisi vaheline vastuolu ning sellest tulenev klassivõitlus, mis lõpeb kapitalistide hävitamisega ja kommunistliku ühiskonna rajamisega („Kommunistliku partei manifest”, „Saksa ideoloogia”, „Kapital”  ). Töötas koos Engelsiga, oli I Internatsionaali juhte. Tema vaadete teoreetiliseks ja poliitiliseks üldistuseks on marksism.

VE, 2006