ferrallitisatsioon

ferrallitisatsioon, mullatekkeprotsess troopikas ja lähistroopikas, kus muld rikastub intensiivse bioloo­gilise aineringe tingimustes raud- ja alumiinium­oksiidide ning nende hüdraatidega. Olenevalt raudoksiidide hüdratatsiooniastmest ning huumuse laadist on ferrallitisatsioonil tekkinud mullad kollased, punased, punakaspruunid, mustjaspunased või rusked. Ferrallitisatsioon levib ligi 1/5-l maismaast, tema tunnuseid koos savistumisega leidub ka mõnes parasvööndi mullas.

EME 1, 2008