geoid

geoid (< kr ’maa’ + eidos ’kuju, välimus’), geomeetriline keha, mille kuju kõige täpsemini vastab Maa tõelisele kujule. Geoidi pind on kõikjal risti loodjoonega ning ühtib maailmamere häirimata keskmise veepinnaga. Maa massi ebaühtlase paiknemise tõttu on geoidil suhteliselt keerukas kuju, mistõttu kartograafiliste ja teiste arvutuste puhul asendatakse geoid sama suure ruumalaga maaellipsoidiga (Venemaal näiteks Krassovski ehk referentsellipsoidiga, mille pikem pooltelg on 6378,2 km ja lühem pooltelg 6356,8 km).

Laevajuhtimises loetakse Maad maaellipsoidiga võrdse pindalaga keraks, mille raadius on 6371,1 km.

MerLe, 1996; VE, 2006