maaellipsoid

maaellipsoid, maasferoid, Maa tõelisele ku­jule lähedane lapik pöördellipsoid, mida kasutatakse ma­temaatilise abipinnana geodeetiliste põhivõrkude ra­jamisel. Tema suuruse ja kuju määravad suur pooltelg a, väike pooltelg b ja lapikus a = (a–b)/a. Maaellipsoidi mõõtmete täpsustamiseks kasutatakse kraadimõõtmisi, astronoomilisi vaatlusi ning Maa tehiskaaslaste or­biitide mõõtmise ja gravimeetriliste mõõtmiste and­meid. Maaellipsoidile on esitatud järgmised nõuded: maaellipsoidi väike pooltelg peab ühtima Maa pöörlemistelje keskmise asendiga, maaellipsoidi ja Maa massikese peavad ühtima ning maaellipsoidi ja geoidi pindade kõrgusvahede ruutude sum­ma peab olema minimaalne. Eristatakse üldist maaellipsoidi, mis kõige täpsemini vastab geoidi kujule, ja referentsellipsoidi. Maapealse punkti asukoha maaellipsoidil määravad geodeetilised koordinaadid (geograafilised koordinaadid) В ja L ning kõrgus H (punkti kaugus maaellipsoidi pinnast piki selle normaali). Eestis ja Venemaal on kasutusel Krassovski ellipsoid.

EE 6, 1992; muudetud 2011