Gerni allveelaev

Gerni allveelaev, esimene Tallinnas valmistatud allveelaev, ehitati Krimmi sõja ajal 1854 Tallinna kaitseks fortifikatsiooniinsener staabikapten Ottomar Gerni (1827–82) juhtimisel sadama töökodades. Väikese puitkerega allveelaeva ehitusmaksumus oli 1000 rubla. Laeval oli koonusekujuline laenguosa, mis pidi kinnitatama vastase laeva külge ning lõhatama elektrivooluga. Laev liikus inimjõul käitatava Archimedese kruvi abil. Meeskond oli 4-liikmeline, õhku saadi laevalaes olevate õhutorude kaudu (õhutorude otsad hoiti ujukite abil veepinnal). Sukeldumiseks (sukeldussügavus 2 m) lasti vesi laeva põhjal olevasse sukeltanki ja pinnaletõusuks pumbati sealt käsitsi välja. Laeva katsetati 5 IX 1854 Tallinna sadamas, kus selgus, et kere ei ole küllalt hermeetiline ning laev on halvasti juhitav. Seetõttu ei leidnud Gerni allveelaev kasutamist.

MerLe, 1996; Tallinn, 2004