Grimm, Jakob

Jakob Grimm (1785–1863), Saksa rahvaluule- ja keeleteadlane, germaani filoloogia rajajaid, Wilhelm Grimmi vend. Uurinud saksa keele ajalugu ja rahvajutte, avaldanud esimese teadusliku saksa keele ajaloolise grammatika. Kogus ja avaldas koos vennaga muinasjutte ja muistendeid. „Vendade Grimmide muinasjutud”.

VE, 2006