Grimm, Wilhelm

Wilhelm Grimm (1786–1859), Saksa rahvaluule- ja keeleteadlane, Jakob Grimmi vend. Kogus ja avaldas koos vennaga muinasjutte ja muistendeid. „Vendade Grimmide muinasjutud”.

VE, 2006