muistend

muistend, tõestisündinud loona esitatud rahvajutt, mis annab tavapäraselt edasi mingi tõeks peetava sündmuse või olukorra; liigitatakse tekke- ja seletus-, usundilisteks, koha-, ajaloolisteks ning hiiu- ja vägilasmeiks.

VE, 2006