Haiti

Haiti, Hispaniola, saar Ameerikas Suurtes Antillides; 76 143 km2, 17,4 mln elanikku (2006). Lääneosas Haiiti Vabariik, idaosas Dominikaani Vabariik. Avastas Christoph Kolumbus 1492.

VE, 2006