Saksa klassikaline filosoofia

Saksa klassikaline filosoofia, filosoofilise mõtte arengujärk Saksamaal 18. sajandi lõpust 19. sajandi I pooleni, kui loodi järjepidev rida filosoofilisi süsteeme (sh Immanuel Kanti kriitiline filosoofia ja Georg Wilhelm Friedrich Hegeli idealistlik dialektika, samuti Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Wilhelm Joseph von Schellingi ja Ludwig Feuerbachi süsteemid), mis mõjutavad Lääne filosoofiat tänini.

VE, 2006