hingamine

hingamine, respiratsioon, organismide elutegevuseks vajalikku energiat andev ainevahetusprotsess, gaasivahetus, milles koed saavad hapnikku ja eritavad veeauru ning süsinikdioksiidi. Õhuhapnik kui hingamise eeldus on ühtlasi enamiku organismide elu eeldus. Ainuraksed hingavad läbi rakumembraani (difuusne hingamine), alamad hulkraksed kehapinna kaudu (nahahingamine), kõigil kaladel on lõpusehingamine, mõnel liigil lisaks naha- ja soolehingamine või ujupõiehingamine, roomajail ja kahepaikseil naha- ja kopsuhingamine, inimesel ja imetajail on valdav kopsuhingamine. Ööpäevas hingab inimene sisse ja välja umbes 10 000 l õhku. Taimedel eristatakse pimedushingamist ja valgushingamist ehk fotorespiratsiooni.

VE, 2006