horisontaal

horisontaal, geograafias samakõrgusjoon, isohüps, joon, mis kaardil või plaanil ühendab ühesuguse absoluutkõrgusega maapinnapunkte. Horisontaalide abil kujutatakse pinnavorme ja pinnamoodi.

VE, 2006