hormoonid

hormoonid, sisenõred, loomadel (ka inimesel) sisenõrenäärmeist verre nõristuvad bioloogiliselt aktiivsed ühendid, mis korraldavad organismi ainevahetust. Hormoonid reguleerivad organismi kasvamist ning füüsilist ja sugulist arenemist, mõjutavad geneetilisi omadusi, kesknärvisüsteemi talitlust, instinktide kujunemist ja isendi käitumist. Putukate arenemist reguleerivaid hormoone nimetatakse juveniilhormoonideks. On ka taimseid hormoone (fütohormoone).

VE, 2006