inimõigused

inimõigused, valgustusajal kujunenud käsitus, et kõigil inimestel, sõltumata nende päritolust, rassist, soost või usutunnistusest, on põhiõigused, mis tulenevad üksnes sellest, et nad on inimesed. Inimõiguste ideid väljendati loomuõiguse raames juba 17. ja 18. sajandil (Suure Prantsuse revolutsiooni Inimese ja kodaniku õiguste deklaratsioon, 1789), nende põhimõtteid on üldiselt, kuigi mõneti vastuolulisel viisil, järgitud 20. sajandi keskpaigast alates.

VE, 2006