Ivask, Mari

Mari Ivask (21. XI 1951 Kivi-Vigala külanõukogu), bioloog, Mihkel Aitsami pojatütar, bioloogiakandidaat (1983). Lõpetas 1974 Tartu Riikliku Ülikooli (TRÜ). Olnud 1975–83 ENSV Teaduste Akadeemia zooloogia ja botaanika instituudi ning 1984–88 TRÜ teadur, 1989–93 keskkonnakaitse teadusliku uurimise ja projekteerimise ettevõtte ELVI-Aqua juhtivteadur, 1993–94 Eesti Põllumajandusülikooli keskkonnakaitseinstituudi juhtivteadur, 1994–95 grupijuht, aastast 1995 professor, 1998–2004 õppedirektor ja ühtlasi keskkonnaökoloogia ja -keemia labori teaduslik juhendaja. Aastast 2005 Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledži professor, õppetooli juhataja. Uurimusi kalorimeetria, taimeproduktsiooni, mullaelustiku ökoloogia, bioindikatsiooni ja keskkonnakaitse alalt. 2008. aastal oli Tartumaa Muuseumis Mari Ivaski loodusfotode näitus.

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolldži parim õppejõud (2008).

Töid

  • Decomposition and nitrogen dynamics of fine roots of Norway spruce at different sites (kaasautor). – Plant and Soil 1995, 168–169
  • Vihmausside arvukuse ja biomassi dünaamika kultuurrohumaa mullas. – Agraarteadus 1996, 4
  • Mullaelustiku näitajate rakendamine maa kasutusest tulenevate mõjude hindamisel (kaasautor). – Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi Toimetised 1997, 4

Kirjandus

EE 14, 2000; ETeadBL, 2000; muudetud 2011