Jaagarahu

Jaagarahu purustatud sadam

Jaagarahu, paikkond Saaremaa läänerannikul Kihelkonna lahe kirderannikul Kurevere küla alal, 6 km Kihelkonnast loodes. Varem olid seal Kurevere küla karjamaa, kalarand ja piirivalvekordon (tsaariajal). 1927 ehitati Jaagarahule kohalikus paemurrus (tänapäeval ei kasutata) kaevandatava lubjakivi väljaveoks sadam, mis hävis 1969 tormis (peale tormipurustust ei ole taastatud). 

1941 ja 1949 toimus Jaagarahu sadama kaudu saarlaste küüditamine (mälestuskivi).

EE 12, 2003; VE, 2006; muudetud 2011