jada

jada, matemaatiliselt järjestatud elementide hulk (nt aritmeetiline ja geomeetriline jada).

VE, 2006