kõrgus

kõrgus, matemaatikas pikim ristlõikudest, mis on kujundi punktidest tõmmatavad selle sirgjoonelisele alusele või tasandilisele põhjale; ka selle lõigu pikkus ehk kujundi punkti suurim kaugus alusest (näiteks kolmnurga kõrgus, koonuse kõrgus).

VE, 2006