külanõukogu

Külanõukogude moodustamine 1945
Maakond Valdu Külanõukogusid Külanõukogusid keskmiselt vallas Moodustamise kuupäev
Harjumaa 31 (29) 77           2,48 (2,66) 8. VIII
Järvamaa 13 42           3,23 8. VIII
Läänemaa 21 (20) 51           2,43 (2,55) 13. IX
Pärnumaa 22 (21) 60           2,73 (2,86) 16. VIII
Saaremaa 16 (15) 42           2,63 (2,8) 13. IX
Tartumaa 43 108           2,51 13. IX
Valgamaa   9 24           2,67 13. IX
Viljandimaa 21 62           2,95 13. IX
Virumaa 30 94           3,13 13. IX
Võrumaa 30 77           2,57 13. IX
Kokku 236 (231) 637           2,70 (2,76)
Sulgudes andmed ilma väikeste saarevaldadeta, kus külanõukogusid ei moodustatud
Andmeid Eesti NSV külanõukogude kohta
Aasta (1. I) Arv Keskmine pindala (km2) Keskmine elanike arv
1950 637 66,4 911
1953 651 66 846
1955 320 132,2 1635
1961 257 164,6 1992
1964 242 174,7 2026
1989 191 224,9 2337

külanõukogu, haldusüksus NSV Liidus, sh Eesti NSV-s, küla rahvasaadikute nõukogu (1977. aastani töörahva saadikute nõukogu) nõukogu poolt selle alalise organi – täitevkomitee – kaudu hallatav territoorium koos kõigi sellel asuvate külade jm maa-asulatega. Külanõukogud (mõnes piirkonnas auuli-, kišlaki-, staniitsa- vm nõukogud) asutati 1920. aastate lõpus, 1. I 1989 oli külanõukogusid 42 712.

Eestis moodustati külanõukogud 1945. aasta augustis ja septembris, kuulusid madalama astme haldusüksustena valdade koosseisu. Rajoonide moodustamisel (1950) allutati külanõukogud rajoonidele. Külanõukogud etendasid eeskätt statistilisi allterritooriume, kuhu saadeti teadmiseks ja täitmiseks kommunistliku partei ja kõrgemate riigiorganite direktiive ja korraldusi ning kust nõuti nende täitmise kohta aruandlust. Hiljem püüti põllumajandusmajandite tootmis- ja külanõukogude halduspiire ühildada, majandite tugevnemisega kaasnes nii kolhooside-sovhooside kui ka külanõukogude arvu vähenemine ja pindala suurenemine.

Eesti taasiseseisvudes kujunesid külanõukogud peamiselt 1990–94 omavalitsusliku staatusega valdadeks.

EE 5, 1990; EE 12, 2003; VE, 2006; muudetud 2012