kaljas

kaljas (ingl shooner; vn шхуна), kahemastiline kahvelkuunar. Esimene mast (kuunarmast) on harilikult teisest (grootmastist) veidi lühem. Mõlemad mastid koosnevad alamastist ja tengist ning kannavad kahvelpurje ja topslit. Fokkmasti ees on harilikult 3 eespurje. Kaljastega veeti laste Läänemere sadamate vahel, mõnikord kaugemalegi. Rannasõidukaljas on 2–3 eespurje ja paalmastidega (tengita) laev, mida kasutati kaubaveoks peamiselt koduranna, mõnikord ka Soome lahe sadamate vahel. Kaljased olid kasutusel 19. sajandil ja 20. sajandi I poolel.

Kaljased Hiiumaa rannas

MerLe, 1996