Kara meri

Kara meri, Jäämere ääremeri, asub Vaigatši saare, Novaja Zemlja ja Severnaja Zemlja vahel; 883 000 km2 (saartega 893 000 km2), keskmine sügavus 127, sügavus 620 m. Palju saarestikke ja saari, suurimad on Belõi, Šokalski ja Sibirjakovi saar; kaugele mandrisse ulatuvad Obi ja Jenissei suudmelaht. Ajujääd on kogu aasta, vee pinnakihi temperatuur lõunaosas kuni 6 ºC; looded väikesed (kuni 1 m). Soolsus on jõgedest tuleva mageda vee mõjul lõunaosas väike (10–12‰), põhja suunas see suureneb (umbes 33‰-ni). Kalapüük (tursk, navaaga) ja mereloomade (peamiselt hüljeste) küttimine.

Suurim sadam Dickson.

EE 4, 1989