Kint, Tõnis

Tõnis Kint

Tõnis Kint (Tõnis K i n d; 17. VIII 1896 Taevere vald – 5. I 1991 Örnsköldsvik, Rootsi), põllumajandus- ja riigitegelane; taluniku poeg. Õppis 1918 Riia Polütehnilises Instituudis põllumajandust, osales Vabadussõjas, oli soomusrongi nr 2 ülema kohusetäitja. Lõpetas 1924 põllumajanduse erialal Tartu Ülikooli, täiendas end Taani põllumajanduskoolis, tegi õppereise Põhjamaadesse. Asus 1924 tööle Põllumajandusliku Raamatupidamise Talitusse (oli hiljem selle juhataja), aastast 1932 töötas Põllutöökojas (1936–40 direktor). Kuulus aastast 1936 Põllumeestekogude erakonda, oli VI Riigikogu liige (kandideeris ka 1940 Riigivolikokku, kuid kõrvaldati nimekirjast). Läks 1944 Rootsi. 1952 määras August Rei Kindi Eesti Vabariigi eksiilvalitsusse, Kint oli 1953–62 selle põllutööminister ja sõjaministri kohusetäitja, 1964–71 peaministri asetäitja, põllutööminister ja sõjaministri kohusetäitja, aastast 1971 peaminister vabariigi presidendi ülesannetes; peaministri ametikohalt astus tagasi märtsis 1990 tervislikel põhjustel. Eesti Rahvusnõukogu asutajaid, selle abiesimees ja 5 aastat esimees, tegutses pagulasorganisatsioonides.

Töid

  • Inglise peekoni-turg ja Eesti väljavaated sel alal. – Agronoomia 1, 1933
  • Tagasivaade iseseisvuse saavutamisele, Eesti Vabariigi loomisele ja maakorralduse arengule Eestis. – Vabade Eestlaste Põllumajandusliidu aastaraamat XII, 1971
  • Kuidas Eesti põllumajandus sovjetiseeriti. – Vabade Eestlaste Põllumajandusliidu aastaraamat XII, 1971
  • Vabade Eestlaste Põllumajandusliit 30 aastat. – Vabade Eestlaste Põllumajandusliidu aastaraamat XVII, 1980

Organisatsiooniline kuuluvus

  • 1949–80 Vabade Eestlaste Põllumajandusliidu esimees, aastast 1982 auesimees 
  • Eesti Agronoomide Seltsi Rootsis liige, aastast 1982 auliige
  • 1970–75 Eesti Rahvusnõukogu esimees

Kirjandus

  • Mälestuskilde Eesti elust ja põllumajandusest. – Eesti Agronoomide Selts Rootsis. Toimetised nr. 5. Uppsala, 1986
  • Ü. Oll. Tõnis Kint – in memoriam. – Agraarteadus 1, 1991, lk 115–116
  • Eesti teaduse biograafiline leksikon. 1. köide. Tallinn, 2000, lk 641

EE 14, 2000; ETeadBL, 2000