Kjutšukkainardža rahu

Kjutšukkainardža rahu, 21. VII 1774 Kjutšukkainardža külas (Bulgaaria Dobrudžas, Silistra lähedal) Venemaa ja Türgi vahel sõlmitud rahuleping, lõpetas Venemaale võidukalt kulgenud sõja (1768–74; vt ka Vene-Türgi sõjad). Kjutšukkainardža rahuga tunnistati Krimmi khaaniriik Türgist sõltumatuks. Venemaa sai Lõuna-Bugi ja Dnepri suudme vahelise ala, Kinburni, Kertši ja Jenikale kindluse ning oma kaubalaevadele Mustal merel vaba liikumise õiguse ja läbipääsu Bosporusest ja Dardanellidest. Türgi loobus Azovi-taotlusest, kohustus maksma 4 miljonit rubla kontributsiooni, tunnustas Kabardi ja Põhja-Osseetia kuulumist Venemaale ning Venemaad Moldova ja Valahhia vürstiriigi protektorina.

EE 4, 1989