Kollist, Andres

Andres Kollist (30. I 1948, Tartu), keemik ja ühiskonnategelane, keemiateaduste kandidaat (1981), Peeter Kollisti poeg, Hannes Kollisti ja Triin Vahisalu isa, Katri Lingi õde, Johannes Theodor Kollisti pojapoeg, Heinrich Riikoja tütrepoeg. Lõpetanud 1971 Tartu Riikliku Ülikooli keemia (orgaaniline keemia) erialal. Töötanud Eesti NSV ja Eesti Teaduste Akadeemias (TA), algul eksperimentaalbioloogia instituudis, hiljem keemia instituudis aspirandi, noorem-, vanem- ja juhtteadurina. Tegelenud peamiselt merede punavetikates sisalduvate geelistuvate polügalaktaanide eraldamise, uurimise ja kasutamise temaatikaga. Algatanud ja juhtinud TA Keemia Instituudis polüsahhariidide uurimise töörühma, organiseerinud agaroosi katsetootmise. Tema osalemisel töötati välja mitmeid biosorbente valkude, nukleiinhapete ja polüsahhariidide uurimiseks ning fraktsioneerimiseks.

Organiseerinud teadusekspeditsioone Barentsi, Valge, Tšuktši, Ohhoota, Jaapani, Araali, Kaspia ja Musta mere, Läänemere ning Vaikse ookeani äärde. Oli 1980 Tšuktšimaale toimunud VI noorteadlaste kompleksekspeditsiooni ülem.

Tallinna Linnavolikogu liige 1989–93 (migratsioonikomisjoni esimees) ja aastast 2008 (keskkonnakomisjoni esimees). Algatas 1989. aastal Immigratsiooniseaduse väljatöötamise. 1990–94 Eesti Vabariigi Riikliku Migratsiooniameti ning 1995–2000 Kodakondsus- ja Migratsiooniameti peadirektor, Eesti Migratsioonifondi esimees. 1992. aastal juhtis Abhaasia eestlaste päästeoperatsioone. Osales 1990–93 Eesti – Nõukogude Liidu ja Eesti – Vene ning 1997–2000 Eesti – Euroopa Liidu läbirääkimistes. Oli 12.–13. aprillil 1996 toimunud Kolmanda Rahvusliku Kasvatuse Kongressi korraldajaid. 1990–2000 Euroopa Liidu Parlamentaarse Assamblee Migratsioonikomitee (CDMG), 1996–2000 CDMG büroo liige.

2000–2001 Audentese Kõrgema Ärikooli rektor, 2001 professor. 2002–2003 Eesti Informaatikakeskuse direktori asetäitja. Alates 2004. aastast Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu direktor, 2009. aastast Eesti Teadusraamatukogude nõukogu esimees.

Avaldanud ajakirjanduses artikleid migratsiooni, rahvastikuprobleemide, eestluse ja raamatukogunduse kohta.

Eesti NSV teaduspreemia (1985), Valgetähe V klassi teenetemärk.

Töid

  • A. Kollist, M. Vaher, J. Paris, T. Püssa. Characterization and utilization of polysaccharides isolated from agar-containing algae. 4. The effect of concentration, determining temperature and storage time on the gel strength of some agars. – Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia, 29, 1980
  • A. Kollist, M. Vaher, K. Truus, J. Paris, T. Püssa. Characterization and utilization of polysaccharides isolated from agar-containing algae. – Tokyo, 1989
  • R. Tuvikene, K. Truus, M. Robal, O. Volobujeva, E. Mellikov, T. Pehk, A. Kollist, K. Tiiu, M. Vaher. The extraction, structure, and gelling properties of hybrid galactan from the red alga Furcellaria lumbricalis (Baltic Sea, Estonia). – Journal of Applied Phycology 2010, 22(1)
  • K-R. Kont, A. Kollist, S. Jantson. Financing of Estonian Research Libraries: The Happy Days and the Economic Crisis. – Slavic and East European Information Resources 2012, 13(1)

ETeadBL 2, 2005; muudetud 2013