kommunikatsioon

kommunikatsioon, side. Informatsiooniteoorias teabe edastamine ühelt inimeselt (tunnetuse subjektilt) teisele. Eeldab teabe saatja, teabe adressaadi, sidekanali, sõnumi ja seda sõnumit kandva märgisüsteemi (koodi,keele) olemasolu. Lõppastmeks on sõnumi dekodeerimine ja tähenduse tuvastamine.

VE, 2006