Koppel, Marie

Marie Koppel (aastani 1892 Marie Grossberg; 28. VII 1867 Urvaste kihelkond, Virumaa – juuni 1952 Jõhvi), ajakirjanik. Õppis Tartu kõrgemas tütarlastekoolis, kust sai 1884 õpetaja kutse. Töötas koduõpetajana, sh kirjastaja Heinrich Laakmanni perekonnas. Abiellus 1892 Karl Koppeliga, kes sai 1901 Oleviku omanikuks ja väljaandjaks. Tegi aastast 1890 kaastööd Rahva Lõbu-Lehele ning Olevikule. Sai 1901 Oleviku toimetuse liikmeks ning 1903 vastutavaks toimetajaks (esimene eesti naisajakirjanik, kes seisis poliitikalehe eesotsas). Koppeli ajal muutus Olevik pahempoolsemaks, käsitleti naisküsimust ja naiste poliitilisi õigusi, tugevnes baltisaksavastane hoiak. Pärast Oleviku sulgemist ja abikaasa surma (1906) tõmbus Koppel avalikust elust tagasi. 1907 sai ta loa kaks korda nädalas ilmuva poliitikalehe Rahva Olevik väljaandmiseks, kuid rahapuuduse tõttu ei hakanud leht ilmuma.

EE 14, 2000