Olevik

Ajalehe Olevik päismik

Olevik, Tartus 1881–1906 ja 1910–15 ilmunud nädalaleht (1881–1904 ilmus üks, 1905–13 kaks ja 1914–15 kolm korda nädalas). Oleviku asutas Ado Grenzstein rahvusliku liikumise alalhoidliku suuna häälekandjana. Oli 1880.– 90. aastail Eesti parimaid ajalehti, eriti sisukas oli haridus- ja kultuuriosa. 1882–89 ilmus kaasanne Oleviku Lisaleht, 1895–97 Oleviku kirjavara, 1883 üritas (ühena esimestest) üllitada ka naljalisa. 1880. aastate lõpus hakkas toetama venestuspoliitikat. 1894. aastast 1903. aasta alguseni oli kaastoimetaja karskusliikuja Jüri Tilk (Yrjö Virola), seejärel Marie Koppel. 1905. aasta revolutsiooni ajal pooldas Olevik mõõdukaid reforme; suleti Liivimaa kindralkuberneri käsul. 1930. aastail ilmus sama nime all mitu kohalikku lehte.

EE 12, 2003; muudetud 2011