Kotta, Jonne

Jonne Kotta (7. VI 1972 Tallinn), merebioloog, zooloog; Ilmar Kotta poeg, Kerri Kotta vend. Lõpetas 1989 Tallinna 3. keskkooli bioloogia eriklassi ja 1993 bakalaureusekraadiga bioloogia alal Tartu Ülikooli (TÜ); loomaökoloogia magister (1996, TÜ), Ph. D. hüdrobioloogia alal (2000, TÜ). Olnud 1993–2000 Eesti Mereinstituudi (aastast 2001 TÜ Eesti Mereinstituudi) insener ja teadur, 2001. aastast vanemteadur; 1999 ka Lääne-Eesti Biosfääri Kaitseala spetsialist ja 2000–01 Tallinna Pedagoogikaülikooli lektor, 2002–03 Euroülikooli lektor, ühtlasi aastast 2008 Lääne-Austraalia ülikooli vanemteadur. Täiendanud end või töötanud teadurina 1993, 2000 ja 2001 Helsingi ülikoolis, 1994–95 Universite Pierre et Marie Curie – Paris VI 's, 1997 Turus Åbo Akademi's, 1999 Stockholmi ülikoolis ja Pariisi loodusmuuseumis. Uurinud merepõhjas elavaid selgrootuid loomi (meio- ja makrozoobentost). Kirjeldanud põhjaelustiku ruumilist ja ajalist varieeruvust ning loomade seoseid eluta ja elusa keskkonnaga. Olulisel kohal on uurimused toitumis- ja invasiooniökoloogia alalt. Huvitunud ka troopiliste merede vabaeluviisiliste ümarusside süstemaatikast. Kasutades enda loodud originaalseid eksperimentaalmeetodeid, hindas esimesena funktsionaalseid seoseid pelagiaalis toimuvate protsesside ja merepõhjas elavate loomade toitumisaktiivsuse vahel ning tulnukliikide ja Läänemere kohaliku elustiku toidukonkurentsi, makrovetikate suurenenud produktsiooni tulemusena tekkivate nn vetikamattide lagunemiskiirust ning põhjaloomastiku osa selles. Levikuökoloogia alal kirjeldanud mere eutrofeerumise tagajärjel makrovetikate ja põhjaloomastiku kooslustes toimuvate muutuste seaduspärasusi ning herbivooride elupaiga- ja toiduvaliku muutusi. Uurinud Austraalias korallide ja vetikate produktsiooni ja korallide filtreerimist. Eesti esindaja HELCOM/ICES-i (Helsingi komisjoni) põhjaloomastiku töörühmas ja ICES-i (International Council for the Exploration of the Sea) tulnukliikide töörühmas, Läänemere Meiobentose Uurijate Ühenduse liige, Euroopa Merebioloogide Nõukogu teadussekretär, aastast 2009 Estonian Journal of Ecology peatoimetaja, aastast 2011 The Scientific World Journal toimetaja. Üle 80 teadustrükise, sh 2 monograafiat (kaasautor).

Töid

  • Changes in the ecosystem of the Gulf of Riga from the 1970s to the 1990s (kaasautor). – ICES Journal Marine Science 56, 1999
  • Interregional variation of freeliving nematode assemblages in tropical coral sands (kaasautor G. Boucher). – Cahiers de Biologie-Marine 42, 2001
  • Role of benthic macroalgae in regulating macrozoobenthic assemblages in the Väinameri (north-eastern Baltic Sea) (kaasautor H. Orav). – Annales Zoologiae Fennici 38, 2001
  • Ecological consequence of the introduction of the polychaete Marenzelleria viridis into a shallow water biotope of the northem Baltic Sea (kaasautorid H. Orav, E. Sandberg-Kilpi). – Journal Sea Research 46, 2001
  • Grazing impact of Mytilus edulis and Dreissena polymorpha (Pallas) in the Gulf of Riga, Baltic Sea estimated from biodeposition rates of algal pigments (kaasautor F. Møhlenberg). – Annales Zoologiae Fennici 39, 2002
  • Competition for food between the introduced exotic polychaete Marenzelleria viridis and the resident native amphipod Monoporeia affinis in the Baltic Sea (kaasautor E. Òlafsson). – Sea Research 50, 2003
  • Factors controlling the long-term changes of the eutrophicated ecosystem of Pärnu Bay, Gulf of Riga (kaasautor). – Hydrobiology 514, 2004
  • Vee võõrliikide käsiraamat (autoreid, 2011)

ETeadBL, 2005; muudetud 2011