Kotta, Ilmar

Ilmar Kotta (1. XI 1947 Tallinn), merebioloog, zooloog; teenistuja ja töölise poeg, Kerri ja Jonne Kotta isa. Lõpetas 1966 Elva keskkooli ja 1971 Tartu ülikooli bioloogiaosakonna; Ph. D. bioloogia alal (2003, Tallinna Pedagoogikaülikool). Olnud 1971–86 Läänemere Kalamajanduse Teadusliku Uurimise Instituudi Tallinna osakonna nooremteadur, 1986–91 teadur, 1991–92 Ökoloogia ja Mereuuringute lnstituudi ja aastast 1992 Eesti Mereinstituudi (aastast 2001 Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi) teadur. Uurinud merepõhjas elavaid selgrootuid loomi. On 30 aasta jooksul kogunud andmebaasi, mis võimaldab kirjeldada põhjaloomastiku taksonoomilise ja kvantitatiivse koosseisu alusel merekeskkonna seisundit ja selle muutusi Eestit ümbritsevatel merealadel, eriti nendes piirkondades, kus inimtegevuse mõju on eriti intensiivne (suur reostuskoormus jm). Jälginud tulnukliikide levikut Eestit ümbritseval merealal. Üks olulisi uurimisvaldkondi on põhjalähedast veekihti asustavad vähid – müsiidid (Mysidacea), uurinud nende elutsüklit, produktsiooni, nende levikut mõjustavad abiootilisi ja biootilisi tegureid ning arvukuse ja biomassi dünaamikat. Üle 60 teadustrükise. Sai 1994. aastal Sorose fondi stipendiumi bioloogilise mitmekesisuse uurimise eest. Osalenud loodusfotokonkurssidel.

Töid

  • Plankton distributions and processes across a front in the open Baltic Sea (kaasautor). – Marine Ecology: progress series 1/2, 20, 1984
  • Changes in zoobenthic communities in Estonian waters between the 1970's and 1990's: An example from the southern coast of Saaremaa and Muuga Bay (koos J. Kottaga). – Proceedings 14th Baltic Marine Biologists Symposium, Pärnu (Estonia), 1997
  • Changes in the ecosystem of the Gulf of Riga from the 1970s to the 1990s (kaasautor). – International Council for the Exploration of the Sea Journal Marine Science 55, 1999
  • Effect of diffuse and point source nutrient supply on the low diverse macrozoobenthic communities of the northern Baltic Sea (kaasautorid J. Kotta, I. Viitasalo). – Boreal Environmental Research 5, 2000
  • Alasti maailm: Kolga lahe saared (autoreid; 2002)
  • Population Ecology of Mysids in the Gulf of Riga (2003)
  • Factors controlling the longterm changes of the eutrophicated ecosystem of Pärnu Bay, Gulf of Riga (kaasautor). – Hydrobiology 514, 2004

ETeadBL, 2005; muudetud 2011