Kunda kultuur

Kunda kultuur, mesoliitikumi kultuur VIII–V aastatuhandel eKr Läänemere idaranniku aladel, nimetatud Kunda lähedalt 1870. ja 1880. aastail saadud leidude järgi. Kunda kultuuri tähtsaimad leiukohad paiknevad Eestis (Pulli mesoliitikumi asulakoht, Kunda Lammasmägi, Pärnu jõgi, Siimusaar, Narva) ja Lätis. Kunda kultuur oli küttijate ja kalastajate kultuur, nende ainus koduloom oli koer. Asulad paiknesid järvede ja jõgede kaldail, hilisjärgul ka mererannikul. Tööriistadest on kasutatud luust ja sarvest ahingu-, tuura-, oda- ja nooleotsi, talbu, naaskleid jm, kvartsist ja tulekivist väikeriistu ning kristalseist kivimeist kirveid ja talbu. On leitud kalavõrgu jäänuseid (Siivertsi). Hilismesoliitikumis levis Kunda kultuur ka Lääne-Eesti saartele (Kõnnu asulakoht, Kõpu poolsaar), kus hakati küttima hülgeid. Kunda kultuuri alusel tekkis varaneoliitikumis Narva kultuur.

Kirjandus

  • R. Indreko. Die mittlere Steinzeit in Estland. Stockholm, 1948
  • K. Jaanits. Die mesolithischen Siedlungsplätze mit Feuersteininventar in Estland. – Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte Potsdam, Bd. 14–15. Berlin, 1981  

EE 12, 2003