Pulli mesoliitikumi asulakoht

Pulli mesoliitikumi asulakoht, asub Pärnu jõe paremal kaldal endisest Sindi raudteesillast 400 m ülesvoolu, on seni vanim tõend Eesti ala inimasustuse kohta. Kaevamisel (1968–73 ja 1975–76, Lembit Jaanits) on läbi uuritud 1159 m2 10–20 cm paksust kultuurikihti, milles oli leeasemeid, vaiaotsi, tulekivist, luust, sarvest ja puidust esemeid ning loomaluid. Esemed on iseloomulikud Kunda kultuurile, enamik kasutatud tulekivist on arvatavasti toodud lõuna või kagu poolt. Loomaluud pärinevad peamiselt põdralt ja kopralt, vähesel määral on karu, metssea, metskitse, nugise, hundi ja koera ning kaladest latika ja koha luid. Asula on dateeritud preboreaalsesse kliimastaadiumi (u 9600 14C-aastat), boreaalses kliimastaadiumis on sealne ala kattunud Antsülusjärve setetega.

Kirjandus

  • L. Jaanits, K. Jaanits. Ausgrabungen der frühmesolithischen Siedlung von Pulli. – ENSV TA Toimetised. Ühiskonnateadused, 1978, 27.

EE 12, 2003