kurss (merendus)

kurss (< lad cursus ’jooks, liikumine’; ingl cource, vn курс ), ka koos,

  • laeva liikumise suund.
  • horisontaalnurk meridiaani tasandi ja laeva pikitasandi vahel, seda mõõdetakse kraadides meridiaani põhjasuunast laeva liikumise suunani päripäeva (0 kuni 360°), olenevalt horisondi jagamise süsteemist võib kurssi mõõta ka rumbides. Kurssi nimetatakse tõeliseks kursiks, kui seda mõõdetakse tõelisest (geograafilisest) meridiaanist ja magnetkursiks, kui seda mõõdetakse magnetmeridiaanist (maamagnetism). Kaarekodariku N–S suunda nimetatakse kompassimeridiaaniks ja sellest mõõdetud kurssi kompassikursiks, viimase järgi juhitakse laeva. Magnetkompassi tarvitamisel nimetatakse kurssi magnetkompassikursiks, gürokompassi puhul gürokompassikursiks. Purjelaevas võib määrata kurssi, mõõtes tuule suuna ja laeva pikitasandi vahelist nurka (kurss tuule suhtes).

Ng–Sg geograafiline (tõeline) meridiaan, Nm·Sm magnetmeridiaan, TK tõeline kurss, MK magnetkurss, –d westdeklinatsioon, +d ostdeklinatsioon

MerLe, 1996