Lääne-Nigula kihelkond

Lääne-Nigula kirik

Lääne-Nigula kihelkond hõlmas Läänemaal nüüdse Oru ja Taebla valla (aastani 1653 ka Nõva piirkonna). 13. sajandil kuulus see ala Ridala kihelkonda. Lääne-Nigula kihelkonda on esimest korda mainitud 1367. Aastani 1559 kuulus see Saare-Lääne piiskopkonda ja oli valdavas osas vasallidele läänistatud. Tihedamalt oli asustatud kihelkonna lõunaosa, metsases ja soises põhjaosas oli asustus hõre. Lääne-Nigulas elas ka rootslasi. 19. ja 20. sajandil jäi Lääne-Nigula majanduse ja kultuuri arengult muudest Läänemaa kihelkondadest maha; rohkesti oli lahkusulisi, sh 19. sajandi alguses taevaskäijaid. Pärast Keila–Haapsalu raudtee avamist (1906) tekkis Palivere raudteejaama juurde alevik. 20. sajandi II poolel on jõudsasti kasvanud Taebla alevik.

Välislink

EE 12, 2003; muudetud 2011