lüürika

lüürika, üks ilukirjanduse kolmest põhiliigist eepika ja dramaatika kõrval; elamuste vahetu kujutus peamiselt seotud kõnes. Žanre: laul, ood, hümn, eleegia, kantsoon, sonett. Kitsamas tähenduses lüüriline luule.

VE, 2006