laasumine

laasumine, metsanduses puuvõra alumiste okste kuivamine, kõdunemine ja varisemine ning oksakohtade kinnikasvamine. Kui puu noores eas (20–30-aastasena) hästi laasub, moodustub väärtuslik oksavaene tarbetüvi. Selleks peab puistu olema tihe. 15–30-aastasis puistuis rakendatakse oksavaba tarbetüve saamiseks (väljavalitud puudel) või tuleohu vähendamiseks (tuleohtlikes metsaosades, kõigil puudel) kuivanud ja alumiste elusate okste eemaldamist – laasimist.

Kirjandus

Т. Krigul. Männi- ja kuusepuistute laasimine. Tartu, 1961

EE 5, 1990