Lahu Algkool

1940 valminud koolihoone on ehitatud Alar Kotli projekti järgi

Lahu Algkool on Lääne-Virumaal Rakke vallas Kõpsta külas asuv munitsipaalkool. Kool asub kolme maakonna piiril Piibe maantee ääres.

2011/12. õa oli oli koolis 9 õpilast ja 3 õpetajat. Kooli direktor on Külli Pällo.

Kooli ruumides töötab aastast 2002 külaraamatukogu (aastast 2008 Rakke valla raamatukogu lugemissaal), kuhu on loodud ka internetiühendus.

Tähtsal kohal koolis on huvitegevus, mis on  seotud kooli õppekava ja traditsioonidega.

Ajalugu

Kooliharidust on Lahu piirkonnas antud 18. sajandi lõpust, Lahu algkool asutati 5. XII 1873. 1902 valmis Lahu külas uus koolimaja, kus töötas kolmeklassiline, 1932. aastast 6. klassiline algkool. 1940 valmis Alar Kotli projekteeritud funktsionalistlikus stiilis koolimaja Kõpstale. Lahu algkool suleti 1969. Kool taasavati 1. IX 1991. 1994/95 aastast alates toimub õppetöö kahe klassikomplektiga. Klassidest on liidetud 1. ja 2. klass ning 3. ja 4. klass. 1997–2001 töötas kooli juures ka eelkooliealiste laste rühm.

Välislink

Loodud 2013