Rakke valla raamatukogu

Rakke raamatukogu (2002)

Rakke valla raamatukogu on Rakke valla hallatav asutus (asutatud 2008), asub Lääne-Virumaal Rakke vallas Rakke alevikus. Keskkogu asub Rakke alevikus, laenutuspunktid Salla ja Lahu külas ning lugemistuba Liigvalla külas.

Rakke raamatukogu asutati 1912 Rakke Rahvahariduse Seltsi poolt ja asus endises seltsimaja hoones. Aastatel 2000–07 oli praegune raamatukogu Rahvahariduse Seltsi töö jätkaja – Rakke Valla Hariduse Seltsi kooskäimise kohaks. Raamatukogu asub endise hobupostijaama hoones, mis 1996 täielikult raamatukogu tarvis kohandati. Hoone seinal on mälestustahvlid seal sündinud lastekirjanikule, kriitikule ja tõlkijale Marta Sillaotsale ja tema vennale, zooloogiaprofessor Heinrich Riikojale.

Piibe raamatukogu

Lahu raamatukogu on asutatud 1939, aastast 1979 kannab nime Piibe raamatukogu. Raamatukogu on asunud mitmes paigas: Nõmmkülas Raja talus, Kõpsta külas Lahu koolimajas ja Piibe külas (sellest ka raamatukogu nimi), 2001 taasavati Piibe raamatukogu Lahu Algkoolis. Raamatukogus on internetiühendus. 2003. aasta seisuga oli raamatukogus 8200 raamatut ja 154 lugejat.

Salla raamatukogu

Salla raamatukogu on asutatud 1920 Salla Haridusseltsi poolt. Esialgne asukoht oli Salla koolimajas ühes klassiruumis, hiljem Salla vallamajja. Raamatuid saadi annetustena ja osteti näiteringi etenduste saadavast tulust. Haridusselts oli tol ajal tähtsamaks kultuuritöö kandjaks ja see kohustus on jäänud edaspidiseks Salla raamatukogule. 1997 kolis raamatukogu Salla mõisa ruumidesse. Raamatukogu teeninduspiirkonnas on 8 küla, raamakogus on 10 000 raamatut. 2002 loodi Salla raamatukokku internetipunkt.

Loodud 2013