Laiuse mägi

Laiuse mägi, ees kitsehernepõld

Laiuse mägi, ka Laiuse voor, asub Vooremaal, umbes 6 km Jõgevast kirdes; kõrgus 144 m (Vooremaa kõrgeim koht, suhteline kõrgus kagujalamil asuva Kuremaa järve pinnast 61 m). Laiuse mägi on umbes 10 km pikkune ja 2 km laiune lauge lääne- ja järsu idanõlvaga suurvoor, koosneb ülaosas liustikujõeliivast ja -kruusast, mida katab moreen. Voore lael ja nõlvul leidub kühme, orulaadseid pinnavorme ja sulglohke, lael turbaga täitunud (kihi paksus kuni 12 m) sulglohu põhjas on Siniallikas (looduskaitse all), edelanõlval asuv Kalevipoja säng (ajaloo- ja kultuurimälestis) on noorema rauaaja algupoole linnusekoht. Voor on valdavalt põllustatud, asustus paikneb ida- ja läänejalamil, põhjaosa ületab Jõgeva–Mustvee maantee.

EE 12, 2003