Lauristin, Marju

Marju Lauristin (7. IV 1940 Tallinn), ajakirjandusteadlane, sotsioloog ja poliitik, Johannes ja Olga Lauristini tütar, Jaak Alliku poolõde, Peeter Vihalemma abikaasa, filoloogiakandidaat (1976). Lõpetas 1966 Tartu Riikliku Ülikooli eesti filoloogina. Töötanud 1962–66 Eesti Raadio toimetajana, 1970. aastast Tartu Ülikoolis: olnud 1970–72 sotsioloogialaboratooriumi juhataja, seejärel ajakirjandusõppejõud (aastast 1983 dotsent, 1987–89 žurnalistikakateedri juhataja, 1995–99 sotsiaalpoliitika professor, 1999–2003 poliitilise kommunikatsiooni erakorraline professor, 2003–05 sotsiaalse kommunikatsiooni korraline professor, aastast 2005 emeriitprofessor ja erakorraline professor). Avaldanud uurimusi massiteabe ja kultuurisotsioloogia alalt.

1968–90 Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei liige, Eestimaa Rahvarinde I eestseisuse liige (1988) ja Eesti Sotsiaaldemokraatliku Iseseisvuspartei (1990) asutajaid ja esimene esimees, partei liitudes teiste erakondadega kuulub Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda. 1989–91 NSV Liidu rahvasaadik, 1990 Eesti Komitee liige ning 1990–92 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu liige (viimases juhataja asetäitja), 1992, 1994–95 ja 1999–2003 Riigikogu liige, 1992–94 sotsiaalminister. Kirjutanud poliitilisi programmdokumente.

Töid

 • Massikommunikatsiooni teooria (1977, koos P. Vihalemmaga)
 • Rajoonileht ja lugeja (1987, koos S. Uusi ja J. Peegliga)
 • Meie muutuv elulaad (1988, koos E. Hioni ja P. Vihalemmaga)
 • Viron vapauden tuulet (Helsingi, 1989 koos P. Vihalemma ja R. Ruutsooga)
 • Towards a civic society (1993, autoreid)
 • Return to the Western world. Cultural and political perspectives on the Estonian postcommunist transition (1997, koos P. Vihalemma, K. F. Rosengreni ja L. Weibulliga)
 • Political control and ideological canonisation. The Estonian press during the Soviet period (Marburg, 1997)
 • Transformations of public sphere and changing role of the media in postcommunist society (Montréal, 1998)
 • Estonian media and media research in 1991–2001 (Dortmund, 2002, koos P. Vihalemmaga) 
 • Punane ja sinine (2010) 

Organisatsiooniline kuuluvus

 • 1980– European Journal of Communication toimetuskolleegiumi liige
 • 1996–2004 Eesti Vabariigi teaduspreemiate komisjoni liige
 • 1998–02 ja 2004–08 Euroopa Nõukogu rahvusvähemuste kaitse konventsiooni ekspertide komitee liige
 • 2000– Aleksanteri Instituudi nõukogu liige (Helsingi ülikool)
 • 2000–03 Haridus- ja Teadusministeeriumi teaduspoliitika komisjoni liige
 • 2001–05 Euroopa Komisjoni peadirektoraadi vananemisalase ekspertgrupi liige
 • 2001–06 ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu arengupoliitika komitee liige
 • 2004– ÜRO Ülikooli nõukogu liige
 • 2007– Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsiooni juhatuse liige 

Autasud

 • Johan Skytte medal (1995)
 • USA  ja Euroopa Komisjoni demokraatia ja kodanikuühiskonna auhind (1998)
 • Riigivapi III klassi teenetemärk (1998)
 • Soome Valge Roosi Rüütelkonna I järgu rüütlirist (2003)
 • Helsingi ülikooli audoktor (2006)
 • Riigivapi II klassi teenetemärk (2006)

Kirjandus

EE 14, 2000; muudetud 2011