lauseliikmed

lauseliikmed, lause moodustajate klassid lauseehituslike funktsioonide alusel. Eesti keele lauseõpetuses eristatakse 6 lauseliiget: alus, öeldis, sihitis, öeldistäide, määrus ja täiend.

VE, 2006